Afbouwbedrijf M. Blaich

Disclaimer

Afbouwbedrijf M. Blaich heeft aan de samenstelling van de website veel aandacht en zorg besteed. Wij, alsmede een ieder die zijn of haar medewerking verleend heeft bij de totstandkoming van de website, kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de website.

Er kunnen geen rechten aan de website worden ontleend. Wij verwerpen de aansprakelijkheid voor gevolgen die direct of indirect het gevolg zijn van handelen of nalaten conform de inhoud van de website.

Alle rechten zijn voorbehouden. Teksten en afbeeldingen van de website mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afbouwbedrijf M. Blaich.

Afbouwbedrijf M. Blaich behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de inhoud van de website te verbeteren, aan te passen of te wijzigen.